IQE - LEARNING MANAGEMENT SYSTEM


    Site announcements

    Kurset e reja në dispozicionin tuaj

    by IQE LMS -

    Instituti për Cilësi në Arsim ka nisur ofrimin e disa kurseve on line për tu ardhur në ndihmë mësueseve, trajnereve dhe pedagogeve në lidhje me mësimdhënien on line. Regjistrohuni në një nga kurset tona dhe përfitoni eksperiencën e nevojshme!

    IQE