Site announcements

Kurset e reja në dispozicionin tuaj

by IQE LMS -

Instituti për Cilësi në Arsim eshte institucion i fokusuar teresisht ne mbeshtetje te institucioneve arsimore, edukative e trajnuese. Me qellimin e vetem rritjen e cilesise se edukimit duke perdorur teknologjine, IQE eshte nder institucionet e pakta qe aplikojne dhe nderthurin metoda te ndryshme inovative te mesimdhenies. 

IQE nepermjet platformave te veta mundeson lidhjen midis ofrueseve dhe perfitueseve te edukimit. E-training eshte platforma qe lidh institucione, organizma, profesioniste dhe individe qw ofrojne oforjne edukim dhe trajnimka me individe qe duan te zhvillojne aftesite profesionale apo shkencore. Ne e-training oforhen disa kurse edukimi apo trajnimi te personalizuara me kohezgjatje te ndryshme ne varesi te kerkesave qe perfituesit kane.

Për te periftuar sherbimet qe IQE nepermjet e-training, regjistrohuni në një nga kurset tona dhe përfitoni eksperiencën e nevojshme!

Instituti per Cilesi ne Arsim

Faleminderit per besimin!